افزایش سالانه ٣٢٠ میلیون متر مکعبی منابع آبی کرمانشاه در پی اقدامات آبخیزداری  

غلامرضا چامه در گفتگو با خبرنگار آوای البرز کرمانشاه، اظهار کرد: کمبود آب یکی از بزرگترین چالش‌های قرن حاضر است و نقشی حیاتی در زندگی تمامی موجودات زنده ایفا می‌کند.

وی افزود: امروز کارشناسان با انجام عملیات آبخیزداری تلاش می‌کنند آب‌های سطحی را مدیریت کرده تا از هدر رفت آن پیشگیری کنند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: از جمله اهداف آبخیزداری جدای از نقش مهم آن در افزایش تولید محصولات کشاورزی و تحقق توسعه روستایی به منظور بهبود امنیت غذایی و فقر زدایی می‌توان به مواردی از قبیل کنترل آب و افزایش بهره‌وری و تأمین آب کافی و مورد نیاز مناطق پایین دست اشاره کرد.

وی گفت: کنترل و مهار سیلاب‌های ویرانگر، جلوگیری از هدر رفت آب‌های سطحی، حفظ آب، خاک و کنترل فرسایش خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، چشمه‌ها و قنوات، افزایش رطوبت و تقویت پوشش گیاهی، جمع‌آوری رسوب، بهره‌برداری از منابع طبیعی موجود در حوضه آبخیز نیز از دیگر اهداف این حوزه است.

این مسئول عنوان کرد: وجود چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت چاه‌های مجاز زمینه ساز کاهش و حتی خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی است.

وی اضافه کرد: اقدامات آبخیزداری سالانه افزایش منابع آبی به میزان ٣٢٠ میلیون متر مکعب آب را برای استان کرمانشاه به همراه دارد
اما در خصوص اعتبارات این بخش در سال گذشته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به صورت مصوب ٧٢٨ میلیارد ریال اعتبار ملی داشت که تنها ٣۵٨ میلیارد و ٨٣۶ میلیون ریال تخصیص داشت.

این مسئول بیان کرد: در اعتبارات استانی نیز ۴٠٧ میلیارد و ۵١ میلیون ریال مصوب داشت که ١٧٣ میلیارد و ٩۴٩ میلیون ریال آن تخصیص داده شد و به همین دلیل سطح کار انجام شده و در حال انجام ١٣ هزار هکتار اقدامات آبخیزداری است.

وی عنوان کرد: در سال جاری مصوب اعتبارات ملی منابع طبیعی ۴٠۵ میلیارد ریال در قالب انجام ١۶ پروژه و اعتبارات مصوب استانی ٢٨۶ میلیارد ریال است و در قالب انجام ١٣ پروژه که در سطحی معادل ١٣ هزار و ٧٠٠ هکتار اقدامات آبخیزداری عملیاتی می‌شوند و تا کنون تخصیصی داده نشده است.

46