افتتاح شهر زیرزمینی “سامن” پس از ۱۷ سال انتظار 

آوای البرز/ همدان دسکند تاریخی زمان امروز – پنجشنبه 17 دی – 17 سال پس از کشف با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد.

مجموعه دستکند سامان در سال 1363 کشف شد و مطالعات و کاوش های باستان شناسی این مجموعه از سال 1365 آغاز شد و شش فصل از این دستکند تا سال 1373 کاوش شد.

آثار و اسکلت های انسانی کشف شده در این مجموعه به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملایار تحویل داده شده است تا پس از تکمیل و افتتاح این مجموعه در سایت موزه دستکند زمان به روی گردشگران باز شود.

نورپردازی فاز اول مجموعه به پایان رسیده است، ورودی مجموعه دستکند سامان ساختمانی 170 متری است که سه سال پیش از مخابرات خریداری و برای اسکان کارکنان و نگهبانان مجموعه بازسازی شد.

خروجی این مجموعه که به ملک یکی از شهروندان شهر سامان ختم شد در اختیار میراث فرهنگی، نصب دوربین های مدار بسته، مرمت، مطالعات باستان شناسی، خرید و آزادسازی سایر قسمت های ملک قرار گرفت. دستکوند کاری است که در حال انجام است و تا سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

آثار به دست آمده در این مجموعه نشان می دهد که هسته سکونتگاه به دوره اشکانی باز می گردد، اما این مجموعه در دوره ساسانی نیز مورد استفاده بوده است.

افتتاح شهر زیرزمینی "سامان" بعد از 17 سال انتظار

افتتاح شهر زیرزمینی "سامان" بعد از 17 سال انتظار

انتهای پیام/