اعتراض خبرنگاران به آمارهای ارائه شده در مورد سد کرخه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، صبح امروز جمعه بسیاری از خبرنگاران در مناطق مختلف خوزستان ، به ویژه در تالاب ها ، دچار کمبود شدید آب و کمبود آب شدند. هورالعظم از سایت سد Carke در دره Carche دیدن کنید.

مدیر عامل سد و نیروگاه کرکه به خبرنگاران گفت: امروز حجم سد کرکه 2 میلیارد و 300 متر مکعب است که 44 درصد ظرفیت سد است.

محمدرضا یسدانی پور با بیان اینکه میانگین تولید و ورودی مخزن سد از خالی به پر تغییر کرده است اضافه کرد: میزان آب وارد شده توسط سد در سال آبی گذشته 6 میلیون متر مکعب بود.

وی ادامه داد: سال گذشته تولید نیروگاه در نیروگاه سد کارکه یک میلیون و 365 هزار مگاوات بود که امسال تولید برق به دلیل بارندگی و خشکسالی 564 هزار مگاوات است.

مدیرعامل سد و نیروگاه Karke گفت: “در تابستان گرم سال جاری ، سد Karke به طور متوسط ​​11 متر مکعب تبخیر شد که بی سابقه بود.

در طی سخنرانی مدیرعامل سد و نیروگاه نیروگاه كاركه ، چندین روزنامه نگار و دوستدار محیط زیست این آمار را غیرواقعی و ناسازگار توصیف كردند كه منجر به اعتراض شد و درنهایت منجر به خروج خبرنگاران از جلسه به نشانه اعتراض شد.

خبرنگاران معتقد بودند که این شایعات واقعیت های این سد نیست بلکه مدیر سد و نیروگاه Karke است. آمار است.

خبرنگاران پس از بازدید از سد کارکه به مجموعه دس سد ، یکی از منابع آب و برق خوزستان ، رفتند.