اعتبار ۹ همتی برای حمایت ویژه از بیماران خاص و صعب‌العلاج در ۱۴۰۳

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به عمر دو ساله صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، از اعتبار ۹ همتی برای این صندوق در سال جاری خبر داد.

به گزارش آوای البرز، دکتر محمد مهدی ناصحی در نشست خبری «روز بیماران خاص و صعب‌العلاج» که صبح امروز برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۲ سال از عمر صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج می‌گذرد. هنگامی که این صندوق ایجاد شد، میزان بودجه تخصیص یافته معادل ۵ همت (۵هزار میلیارد تومان) بود و در سال گذشته به ۷ همت رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر، میزان بودجه تخصیص یافته صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج در سال جاری معادل ۹ همت است.

ناصحی با بیان اینکه موضوع حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در کانون توجه قرار گرفته است، افزود: دولت و وزارت بهداشت به موضوع حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج توجه کرده‌اند و بیمه‌های پایه در جهت پوشش خدمات گام برداشته‌اند. حدود ۲ سال از عمر صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج می‌گذرد اما از شالکه بسیار خوبی برخوردار است.

حمایت ویژه از ۱۰۷ گروه بیماری خاص و صعب‌العلاج

وی درباره بیماری‌های تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج گفت: ۱۰۷ گروه از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش قرار دارند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره بیماری‌های تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج گفت: ۱۰۷ گروه از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش این صندوق قرار دارند. حدود دو سال از عمر صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج می‌گذرد و در این مدت از دوام خوبی برخوردار است. ما در سازمان بیمه سلامت می‌توانیم ادعا کنیم اعتباری که در تمام سازمان‌های بیمه کمتر از یک همت بوده در سال جاری به ۹ همت رسیده است. رشد اعتبار تخصیص یافته بیانگر این است که دولت، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در نظر دارند چتر حمایتی مناسبی برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در نظر بگیرند.

مدیرعامل سازمان بیمه ایران ادامه داد: تمام معاونت‌های وزارت بهداشت با سازمان بیمه سلامت در زمینه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج همکاری داشته‌اند، به نحوی که شاکله این صندوق ایجاد شده است.

ناصحی ادامه داد: ردیف بودجه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج لحاظ شده و بسیار خرسندیم که اعتبار تخصیص‌یافته به این صندوق افزایش یافته است.

۱۱ بیماری دیگر به فهرست بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج اضافه می‌شود

وی با بیان اینکه ۱۰۷ گروه از بیماری‌ها تحت پوشش حمایتی هستند، افزود: بیماری‌هایی تحت پوشش در سامانه‌ها ثبت شده‌اند. همچنین معاونت درمان وزارت بهداشت با توجه به اهمیت موضوع بیماری‌ها و گستردگی خدماتی که می‌بایست برای بیماران ارائه شود، درصدد نگارش موارد دیگر است و پس از آن به سازمان بیمه سلامت ابلاغ می‌شود. خوشبختانه، وزارت بهداشت نسبت به نگارش تعداد مناسبی از بیماری‌ها که نیاز است تحت چتر حمایتی قرار گیرند در سال جاری اقدام کرده است.

ناصحی ادامه داد: بخشی از بیماری‌ها ابلاغ شده و بخشی دیگر نیز در حال سپری کردن مراحل ابلاغ هستند. وزارت بهداشت ۱۱ بیماری را ابلاغ کرده است که شش بیماری از ۱۱ بیماری ابلاغ شده برای بارگذاری در سامانه‌ها آماده شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، ۵۳ بیماری در سامانه‌ها بارگذاری شده‌اند. سازمان بیمه سلامت و معاون درمان در نظر دارند که بخش عمده‌ای از بیماری‌ها را در سامانه‌ها بارگذاری کنند. ما در نظر داریم با گسترش نسخه الکترونیکی در بخش سرپایی، خدمات بدون پرداخت از جیب مردم ارائه شود و قدم‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پیش از ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج فقط ۵ بیماری از خدمات حمایتی برخوردار بودند. پس از ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، بسته‌های حمایتی برای بیماران ارائه می‌شود. بسته‌های حمایتی ارائه شده بسته‌های غنی به حساب می‌آیند و مدام در حال بازنگری هستند.

ادامه دارد