«اضافه ساخت» مازاد بر پروانه بیشترین تخلف‌ ساختمانی در اصفهان است

به گزارش آوای البرز از اصفهان، غلامعلی فیض‌الهی اظهار کرد: اضافه ساخت مازاد بر پروانه با بیش از ۱۳۲ هزار و ۴۲۸ متر مربع خلافی و ۱۳ هزار و ۱۸ پرونده شاخص‌ترین تخلف ساختمانی ثبت شده در اصفهان در ۹ ماه امسال است.

وی افزود: «تبدیل کاربری» دومین تخلف ساخت و ساز در شهر اصفهان است به طوریکه بیش از ۱۳۹ هزار و ۴۴۴ متر مربع خلاف‌سازی و هشت هزار و ۷۰۷ پرونده در این زمینه رسیدگی شد.

مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: «احداث بالکن مازاد بر پروانه در گُذر» با پنج هزار و ۲۵۸ مورد، سومین تخلف در این بازه زمانی است.

فیض‌الهی ادامه داد: بیش از ۲۵ هزار و ۵۰۶ متر مربع خلافی در ساخت و سازهای ساختمانی برای بالکن سازی شناسایی شده است.

وی گفت: چهارمین تا ششمین تخلف شاخص ساختمانی در شهر اصفهان به ترتیب شامل «کسری پارکینگ» با یک هزار و ۷۸۴ مورد و به مساحت ۱۱۱ هزار و ۲۲۵ متر مربع، «احداث بنا بدون پروانه در حد تراکم مجاز» با یک هزار و ۵۳۹ پرونده و به وسعت ۸۰۵ هزار و ۳۴ متر مربع و «احداث بنا بدون پروانه مازاد بر تراکم» با یکهزار و ۵۲۲ مورد و مساحت بیش از ۴۳ هزار و ۱۷۳ متر مربع است.

فیض‌الهی افزود: «احداث سقف و طبقه مازاد بر پروانه» با ۷۶۹ مورد، «اضافه ساخت مازاد بر پروانه حاصل از پیشروی ساختمان» با ۶۱۲ مورد، «اضافه ساخت مازاد بر پروانه ناشی از پُر شدن عقب‌نشینی» با ۶۱۰ مورد و «خلاف و کسری فضای سبز ریشه‌دار» با ۴۴۳ مورد، دیگر تخلف‌های شاخص در ساخت و سازهای شهر اصفهان به‌شمار می‌آید.