استقبال گرم دانشگاهیان از جشنواره امیرکبیر

البرز ، دبیر کارگروه علمی جشنواره امیرکبیر با اشاره به برگزاری جشن های Onam در 8 جشنواره منتخب امیرکبیر به آوای البرز گفت: ما منتظر جشنواره ای با کیفیت و گسترده در سالهای آینده هستیم.
وی افزود: طی چند روز آینده و پس از فرصت حضور در جشنواره ، درخواست های زیادی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و از آنها خواستار زمان بیشتری برای ارسال مقالات و مقالات خود به دبیرخانه جشنواره شدند ، این نشان می دهد در منطقه اطلاع رسانی این جشنواره ، همه دانشگاه ها و مراكز علم و فناوری باید از همه امکانات برای دسترسی به این منطقه رقابتی استفاده كنند.
علاوه بر صنعت ، نبیونی استدلال می کند که باید از پتانسیل مقاله ها و رساله های دانشجویی برای حل مشکلات در مناطقی مانند شهرداری ، مجموعه های دیگر ، زباله ها ، زندگی شهری ، قطارهای شهری یا حمل و نقل استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه پروژه های عملی و مبتنی بر کارفرما می تواند در بسیاری از زمینه ها تغییر ایجاد کند ، خاطرنشان کرد: در گذشته ما پروژه هایی داشتیم که در مناطق مختلف تأثیر قابل توجهی داشتند اما کارفرما نبودند ، اما باید از این پروژه ها نیز حمایت شود.

48