ارائه راهکاری برای کاهش زمان و هزینه طراحی بافتار‌های پیچیده

به گزارش شفاف، محمد دامین رحیمی نیا گفت: لوله بافی یکی از رایج ترین بافت ها در صنعت نساجی است و کاربردهای فراوانی دارد.

بافت برش لوله ظرفیت بالایی در جهت طولی دارد. اما با ضعف ناپایداری ابعادی در جهت محیطی مواجه است. از آنجایی که استفاده از این بافت در کامپوزیت های لوله ای بسیار رایج است، این ضعف بافت به ساختار کامپوزیت تیوب نیز منتقل می شود.

در این تحقیق ابتدا امکان ساخت یک بافت لوله اصلاح شده با بافت کمکی در جهت محیطی که بتواند نیروهای محوری و سالانه را به عنوان عامل تقویت کننده در مجموعه لوله تحمل کند بررسی شد.

در ادامه، هر دو بافت با استفاده از نرم افزار طراحی برای تحلیل تجربی و نظری ساختار هندسی بافت اصلاح شده در مقایسه با بافت پایه شبیه سازی شدند.

رحیمینا گفت که نمونه های شبکه بافت با استفاده از یک چاپگر سه بعدی با استفاده از الگوهای توسعه یافته توسط نرم افزار طراحی برای ادغام متغیرهای فرعی و یافتن نتایج دقیق از داده ها ایجاد شده است. سپس دسته دیگری از نمونه های چاپ شده با رزین آغشته شده و سپس ترکیب شدند.

آزمایش‌های مکانیکی برای ارزیابی مقاومت فشاری محیطی، محاسبه مدول الاستیسیته چرخه‌ای، و تخمین انرژی کرنش در مدل‌های شبکه چاپی و ترکیب‌های آنها انجام شد. در ادامه، با تبدیل الگوهای طراحی شده به نرم افزار تحلیلی، خواص مکانیکی بیان شده به صورت نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

وی گفت: در نهایت نتایج شبیه سازی ها و آزمایش ها با هم مقایسه شد و تطابق خوبی بین آنها به دست آمد.

مطالعات کمی نشان داده است که مدول الاستیسیته در بافت لوله های اصلاح شده 120 برابر بیشتر از بافت لوله های چاپی اصلاح شده است و مدول الاستیسیته در ساختار لوله های اصلاح شده در کامپوزیت های تقویت شده با بافت 3.5 برابر بیشتر است. از ساختار لوله های اصلاح شده.

رحیمی نیا بیان کرد: انرژی کرنش تمامی سازه ها از 005/0 تا 020/0 مگاپاسکال بوده و میزان انرژی کرنش در بافت چاپی لوله اصلاح شده دو برابر بافت پایه است.

وی با اشاره به کاربرد این پروژه گفت: با توجه به اینکه کار پایان نامه به روش های مختلف در قسمت های مختلف انجام شد، خروجی های این پایان نامه می تواند در صنایع نساجی، جوینت ونچر و کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعات بیشتر روی بافت‌ها با استفاده از آزمایش‌های مکانیکی دیگر و بودجه برای ساخت ماشینی که بافت متقاطع لوله‌ای تولید می‌کند، در حال انجام است.

یکی از مهم ترین ویژگی های این طرح، تطبیق پذیری این کار است. از مهم ترین ویژگی های این کار پژوهشی می توان به چاپ سه بعدی بافت نساجی، تحلیل تجربی و نظری خواص مکانیکی بافت ها و ترکیبات تقویت شده با آنها اشاره کرد.

در این مطالعه، ما روی ساختار بافت ها کار کردیم و در تجزیه و تحلیل سازه های چاپی، نتایج مثبتی مشابه بافت های نساجی یافتیم.

وی گفت: عارضه استفاده از این روش این است که اگر فردی بافت جدیدی را طراحی کند می تواند ابتدا از نظر امکان سنجی و خواص مکانیکی آن با استفاده از سازه های چاپی بسازد و سپس ماشینی برای ساخت آن طراحی کند. بافت. این باعث کاهش هزینه های تحقیق و سرعت بخشیدن به کارها می شود.

هزینه این پروژه شامل خرید چاپگر سه بعدی، فیلامنت های تغذیه و رزین پلی اورتان برای کامپوزیت ها بود.

یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به کاربردهای این پروژه گفت: در کاربردهای این پروژه می توان به طراحی و ساخت بافت های پیچیده به عنوان پوشش های محافظ، تقویت کامپوزیت و پروتزهای پزشکی اشاره کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان