ادب اسلامی و انتخابات  – آوای البرز

فصل انتخابات همیشه یک فصل اختلافات و اختلافات انتخاباتی بین مخالفان نامزدها است و متأسفانه در حوزه فضای مجازی که انواع مطالب در آن پخش می شود عموم مردم هیچ تحقیق درباره محتوای محتوا نمی کنند و آنها بدون خواندن آنچه انجام می دهند پذیرفته می شود این آسیب ها این روزها در اوج هستند.
در حالی که مقام معظم رهبری از آنها می خواهند مشارکت و مشارکت قوی خود را در انتخابات به حداکثر برسانند ، اما آنها از این واقعیت که یک اصل گسترده نظرسنجی و حضور مردم در صندوق های رأی به عنوان یک راه حل برای بسیاری از مشکلات در همه زمان ها تلقی می شود ، ناراضی هستند ، و همچنین نقض حرمت ارزشهای اخلاقی و ادبیات اسلامی است.

ما می توانیم رعایت ادبیات سیاسی و انتخاباتی را با تقویت سیستم دموکراتیک دینی و با دعوت از مردم برای شرکت گسترده در عرصه انتخابات با تمرکز بر مقررات و قوانین این دیدگاه تعریف کنیم و اجازه نمی دهیم کسی یا هر بخشی آن را نادیده بگیرد. . یکی از پیش شرط های انتخابات حضور حداکثری مردم ، پذیرش تکثرگرایی ، قطب بندی و فرقه گرایی است. در حالی که مدیریت احساسی و مردمی مبارزات انتخاباتی همه نامزد خود را معرفی و تبلیغ می کنند ، ادبیات اسلامی یکدیگر را مشاهده می کنند و این مسئله را مشاهده می کنند مساوی است با تبلیغات گسترده ادبیات اسلامی.

در آغاز مبارزات انتخاباتی می توان ادعا کرد که جناح ها و گروه هایی وجود دارند ، اما با نزدیک شدن به روز انتخابات ، تقسیمات انتخاباتی به دو جریان اصلی اصولگرایی و اصلاح طلبی جذب می شوند و به دو قطب انتخاباتی تبدیل می شوند. اگر این دو جریان سیاسی متعهد به رعایت ادبیات اسلامی و اصلاح آداب انتخابات و رعایت بایدها و نبایدها باشند ، اخلاق و ادبیات اسلامی ترویج و تبلیغ می شود.

سیاست و قطب انتخاباتی هر جناح و گفتمان پیامدهای مثبت و منفی به همراه خواهد داشت. در اینجا برخی از جوانب مثبت و منفی آورده شده است:

برخی از ویژگی های مثبت قطب سیاسی

1. رعایت اصل وفاداری به سیستم

همه گفتمان ها حفظ نظم را به عنوان یک خط قرمز تعریف می کنند. در برابر چالش ها و ناکامی ها ، منافع نظام بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد.

. رعایت اصول و ارزشهای اخلاقی یا رعایت آداب و رسوم اسلامی

مبارزات انتخاباتی و نامزدهای ریاست جمهوری به هیچ وجه نباید تصویب شود و باید بخاطر چند روز تبلیغات انتخاباتی اخلاق و ادبیات اسلامی را کنار بگذارند.

3. اگر قطب بندی طبق هنجارها اجرا شود ، منجر به پویایی اجتماعی ، پویایی و حضور حداکثری مردم خواهد شد.

4- مشارکت مردم در تصمیمات سیستم کلان را افزایش می دهد

برخی از تأثیرات سوverse قطب سیاسی

1. ایجاد اختلاف و اختلاف بین نیروهای درون سیستم

یعنی ، به دلیل تعصبات قوی و انعطاف پذیر ، گفتمان تعاملی درون سیستم به گفتمان متناقض و رادیکال تبدیل می شود. طرفداران نامزدها تفکر و ارتباطات را به گفتگوی متعصبانه تبدیل می کنند. سیاستمدار تمام افکار خود را به مجموعه باورهایی تبدیل می کند که به هیچ وجه قابل بحث ، مصالحه یا اولویت بندی نیست. البته ، کاملاً مخالف این رژیم افراطی وجود دارد ، به همین دلیل سیاستمدار تمام اعتقادات خود را به مکانی چالش برانگیز برای اندیشمندان تبدیل می کند. تروریسم به اندازه تخریب بد است. نظارت متوسط ​​یک اصل اساسی در گروه های حامی دولت است.

. ایجاد امواج افراط گرایی و رادیکالیسم به معنای کنار گذاشتن منطق و اعتدال در تیترهای جذاب انقلاب یا فضای مجازی ، شعارهای پوپولیستی و دموکراتیک است.

3- منافع ملی و خط قرمز نظام و ارزشهای ناشی از آن را نادیده بگیرید

4. عدم رعایت قوانین اخلاقی ، احکام و ادبیات اسلامی

پیامدهای عدم انطباق با ادبیات اسلامی

یکی نقض خطوط قرمز در جامعه ، تخلفات و چالش های نژادی و مذهبی را تسریع می کند

دو اتحاد و اتحاد ملی کشور و سرمایه اجتماعی را از بین می برد

سه. تروریسم از سوی اصول گرایان و اصلاح طلبان مذهبی حراج سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی ، دستاوردهای بزرگ نهضت امام خمینی (ره) و مدیریت انکارناپذیر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

چهار با گسترش دامنه دو قطبی در جامعه ، جریان های خشونت ، خصومت و مخالفت و همچنین جریان های مردمی ، مردمی و ضد جمهوری خواه به اندازه طرف دوم قیچی فعال می شوند.

پنج با قانون قطب شدگی شدید ، شفافیت و شفافیت از بین می رود و تصمیمات کلان بر اساس میزان نفوذ جریان های افراطی و گروه های فشار شکل می گیرد.
هنگامی که فضای انتخابات تاریک باشد ، هجوم نفوذ ماهی ها را از آب گل آلود بیرون می کشد و سعی می کند با زدن طبل توخالی ، که منجر به فرسایش دستگاه اجرایی کشور می شود ، توهم و مدیریت حق در صحنه مدیریت را به دست گیرد. عملکرد بی اثر دستاوردهای بزرگ 42 سال انقلاب اسلامی ، بزرگترین دستاورد کسانی است که وانمود می کنند به نفوذ و ایمان به اسلام و انقلاب دارند. دستاوردی که منجر به انحراف نیروهای مومن و مخلص نظام و بی تفاوتی مردم به عنوان م keyلفه های اصلی نظام شود.

* نماینده سابق کام

27215