احداث ۲۷۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در کشور

بر اساس گزارش شفافیت، تولید در مقیاس کوچک یا تولید پراکنده، تامین برق با استفاده از ژنراتورهای تا ظرفیت 25 مگاوات است که می تواند در محل های مصرف نصب شود یا به شبکه توزیع متصل شود. سفارش تامین برق با توجه به خصوصیات محیطی آنها در مراکز مختلف قابل استفاده می باشد.

بر اساس این تعریف، مجموعه ای از تجهیزات یا تأسیسات تولید برق که از نظر فنی امکان اتصال به شبکه توزیع محلی را دارند و ظرفیت تولید عملی آنها در محل اتصال به شبکه توزیع از 25 مگاوات بیشتر نباشد، مولدهای کوچک نامیده می شوند.

کاهش آلودگی بالاتر از تعداد استاندارد نسبت به نیروگاه های بزرگ، نیروگاه های با راندمان بالاتر از میانگین راندمان نیروگاه های حرارتی شبکه و نزدیکی به نقطه مصرف علاوه بر توزیع برق از جمله مزایای بهره برداری در مقیاس کوچک است. افزایش استقبال از نیروگاه ها توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در کشور

پس از ابلاغ پیشنهادات توسعه ژنراتورهای کوچک در سال 1386، توسعه ژنراتورهای کوچک در دستور کار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار گرفت و بر اساس اعلام شرکت توانیر در حال حاضر 275 نیروگاه در کشور به بهره برداری می رسد.

سال گذشته تولید نیروگاه های کوچک بیش از 2 درصد برق کشور را تامین کرد که به غلبه بر تابستان های گرم و زمستان های سخت سال 1400 کمک کرد، اما تنها 76 مگاوات از ظرفیت جدید استفاده شد. در اوایل سال جاری، تولید ناهمزمان نیروگاه های حرارتی مقیاس کوچک از 1200 مگاوات در تابستان فراتر رفت.

بر این اساس توسعه ژنراتورهای کوچک حرارتی با توجیه فنی و اقتصادی، سیستم‌های پشتیبانی از این تجارت با خرید تضمینی و امکان انتقال برق تولیدی از طریق قراردادهای دوجانبه این نیروگاه‌ها با صنایع توانیر را به دنبال دارد. این شرکت در حال حاضر 800 مگاوات قرارداد خرید تضمینی با نیروگاه های در حال توسعه و ساخت دارد.

علاوه بر قانون برنامه ششم توسعه، در راستای توسعه هدفمند این ژنراتورها، اعلام عمومی نقاط اولویت با ظرفیت مورد نیاز در مناطق مختلف کشور با ظرفیت کل 2700 مگاوات در کشور است.

همچنین شرکت های برق آماده همکاری و حمایت از احداث نیروگاه های خودکفا به ویژه صنایع هستند تا با افزایش ظرفیت تولید در نقاط مصرف، از مزایای این گونه ژنراتورها بیش از پیش استفاده شود.

این گزارش حاکی از آن است که دولت سیزدهم در بحبوحه اختلافات 20 هزار مگاواتی کار خود را آغاز کرد و وزارت نیرو با تدوین 100 برنامه عملیاتی توانست ظرفیت فراموش شده صنعت برق را به این بخش برساند. که بر اساس آن پروژه های برق شامل تولید در مقیاس کوچک یا تولید پراکنده تسریع شده است.