احترامی که به آتش‌نشانان گذاشته نشد/ مدیران نشسته، آتش‌نشانان ایستاده را تقدیر می‌کنند!

خبرنگار شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در دفتر فرمانداری تهران گفت که استانداری تهران یک روز تکریم آتش نشانان را در مدیریت اداره کل بحران تنان به تأخیر انداخت.

در آئینی که معمولاً بخشی از اعضای بدن و م institutionسسه ای را مورد تمجید و تکریم قرار می دهد ، حضور این افراد محلی را برای پذیرایی و سرانجام قدردانی با احترام و آرامش کامل فراهم می کند ، اما در این میان ، این مراسم با سایر مراسم مشابه متفاوت بود. آتش نشانانی که در این مراسم حضور داشتند به طور پنهانی اعتراض کردند.

این مراسم قرار بود برای کسانی باشد که باید مورد تشویق قرار گیرند ، اما مدیرانی که در این مراسم حضور داشتند از دیدن آنها در صندلی های از قبل تعیین شده و ده ها نفر از آتش نشانان که ساعت ها ایستاده اند تا از آنها تجلیل کنند ، متعجب شدند. آنها تماشا می کردند.

به نظر می رسد که برگزارکنندگان این نشست از تفاوت افتخارآمیز و نشان دادن موفقیتهای یک سازمان و عملکرد اجرایی اطلاع ندارند و این ممکن است باعث شود مهمانان جلسه ، یعنی آتش نشانان ، خود را در یک وضعیت استرس آور به جای آرامش و آرامش نشان دهند.

انتهای پیام / 4105 / ص