اجرای پروژه های عمرانی به بسیج سازندگی واگذار شود

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از کاسوین؛ در نشست توزیع اعتبار در شهر ابیگیل ، Lotfola Siakoli گفت: این رویداد می تواند اجرای پروژه های توسعه را تسریع کند.

وی اظهار داشت: امسال مدیران استانی از شرایط بهتری برای اجرای پروژه ها برخوردار هستند و در بودجه استان نیز گشایش قابل توجهی صورت گرفته است که دستاوردهای مطلوبی را به دنبال خواهد داشت.

نماینده کسوین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولویت های بودجه استان در زمینه تأمین آب آشامیدنی ، کشاورزی ، راه سازی روستایی و عمده ، بهداشت ، مسکن و توسعه روستایی است. بنابراین می توانیم پروژه های نیمه نهایی داشته باشیم. همه چیز را تمام کنید.

زیاکولیز با تهیه تجهیزات لازم برای انتقال آب به مزارع روستاییان اظهار داشت: مسئولان جهاد کشاورزی لوله های آب را خریداری می کنند و انتقال آب به مزارع را تسریع می کنند. کمبود در این شرایط.

2

نمایندگان مردم کاسوین ، البرز و ابیاک در مجلس با بیان اینکه این کلیسا می تواند مرکز فعالیت های اجتماعی ، سیاسی و مذهبی در روستاها باشد افزود: “ما می توانیم با اختصاص بودجه های مناسب از نقش کلیساها در اجرای بیشتر پروژه ها استفاده کنیم. “

وی در مورد ظرفیت بسیج سازندگی در اجرای پروژه های حذف استهلاک گفت: با ظرفیت مردم می توان با حداقل هزینه و سرعت بالا بسیج سازندگی ، اردوگاه توسعه و توسعه را انجام داد ، بنابراین امید است بیشتر پروژه ها به بهره برداری می رسد این نهاد راهگشای خدمات است.

در این نشست ، علی رحمانی ، معاون سازمان برنامه و بودجه استان کاسوین گفت: “بیشترین بودجه اختصاص یافته در استان در بخشهای آب و جاده است.

شهرام احمدپور فرماندار آبیق گفت: “آبیک 104 میلیارد تن اعتبار به بخش توسعه شهرستان اعطا کرده است و از فرماندار برای مدیریت رئیس برنامه ریزی مدیریت تشکر و تبریک می گویم. سازمان و نمایندگان استان.