اجاره چند بار در سال افزایش می‌یابد؟

در روزهای اخیر مرکز آمار گزارشی از شاخص بهای مصرف کننده در خرداد 94 منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه، نقطه ای و سالانه اجاره بها در کشور به ترتیب 2.3، 31.7 و 27.3 است.

در عین حال، نرخ تورم ماهانه کلی خانوارها در کشور به رکورد 1.8 درصد در سال‌های پس از انقلاب رسید. همچنین تورم نقطه ای و سالانه در خرداد به ترتیب به 50.5 و 2.4 درصد افزایش یافت.

زمانی که جامعه شاهد تورم در بخش های مختلف زندگی آنها باشد، مستاجران بیشتر نگران می شوند. به نظر نمی رسد طرح هایی مانند تعیین محدودیت برای افزایش اجاره بها، پرداخت وام مسکن و تمدید خودکار قراردادها نگرانی های آنها را برطرف کند.

در چنین شرایطی انتشار اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر تقاضای دوبار افزایش اجاره بها توسط برخی مالکان، نگرانی مستاجران را برانگیخته است.

آیا می توان اجاره بها را دو بار در سال افزایش داد؟

سعید لطفی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه املاک تهران می گوید: قراردادها 12 ماه بسته است. در نتیجه، مالکان نمی توانند اجاره بها را یک سال قبل از انقضای قرارداد افزایش دهند.

وی می افزاید: گرفتن مستاجر قبل از اتمام قرارداد و پایان مدت اجاره امکان پذیر نیست. مستاجر می تواند تا آخرین روز قرارداد در خانه بماند.

223225