اثر کارمند دانشگاه آزاد اسلامی برگزیده جشنواره و اردوی ملی عکس بوشهر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بوشر ، اولین جشنواره و اردوی ملی عکس بوشر در مراسمی تقدیم و مورد تقدیر قرار گرفت و جلیل گلستانیان کارمند دانشگاه آزاد اسلامی بوشر موفق به کسب اولین جشنواره ملی عکس بوشر شد. کمپ با عکس در Busher Tourism.

رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشر در محل این سازمان گفت: اولین جشنواره و اردوی ملی عکس بوشر با همکاری انجمن سینمای جوانان استان با هدف شناخت استعدادها در زمینه های مردم شناسی و گردشگری برگزار شد. رویداد. دکتر.

این جشنواره با هدف معرفی میراث فرهنگی ، هویت ، تاریخ و جهانگردی شهر بوشر به سطح ملی و بین المللی و بازآفرینی کارهای فرهنگی در این منطقه به صورت مستقیم و غیرمستقیم و تقویت و مستندسازی شهر از طریق تولید محتوا نقش بازی کردن. وی از شهر بوشر به عنوان بزرگراه ابریشم دریایی یاد کرد.

جشنواره ملی عکس و ارتش بوشر

محرم در قاب قرمز ، تئاتر خیابانی ، تئاتر در بوشهر ، جشنواره خلیج فارس ، جشنواره عکس کودکان ، جشنواره عکس خبری. جلسات و غیره نمایش داده می شود.

وی مدرس عکاسی و عضو هیئت داوران جشنواره فیلم و عکس استانی بوشر است. وی سابقه برگزاری نمایشگاه های انفرادی ویژه عکاسی معماری هندوستان گلستان (دهلی ، جیپور ، آگرا) و یک نمایشگاه انفرادی تئاتر ویژه در بوشر را دارد. بیش از 30 سال صاحب هنر خود بوده است.

انتهای پیام / 4062 /