ابعاد اصلی زیست بوم در طرح توسعه پایدار مازندران مشخص شد

به گزارش آوای البرز از مازندران، رضا علیخانی در جلسه کمیسیون ماده 11 با بیان اینکه جامعه، اقتصاد و محیط زیست به عنوان ابعاد مهم زیستگاه در برنامه توسعه پایدار مورد توجه قرار می گیرند، اظهار داشت: در این طرح توسعه پایدار زیستگاه به عنوان ابعاد مهم زیستگاه در نظر گرفته شده است. باید بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، اقدامات عالی کشور، مسائل اساسی حاکم بر جامعه و حفظ حقوق آینده، بین این سه بعد رابطه متوازن و فکری برقرار شود.

وی گفت: در این راستا باید بین سطح زندگی، رفاه مردم، آسایش، اشتغال، درآمد، شاخص های توسعه صنعتی و اقتصادی و شاخص های پاک و ایمن رابطه متوازن برقرار شود، محیطی پاک، سرسبز و زیبا. ” و شکل.

علیخانی بیان کرد: در واقع باید بین جامعه و محیط زیست پیوند مناسبی وجود داشته باشد. اقتصاد باید دوستدار محیط زیست باشد و رابطه بین عدالت و انصاف باید بین اقتصاد و جامعه وجود داشته باشد.

وی یادآور شد: توسعه صنعتی و اقتصادی موجب پیشرفت کشور می شود، این توسعه باید اصول و استانداردهای زیست محیطی را رعایت کند. از سوی دیگر کمیسیون ماده 11 باید بر اساس استراتژی و شعار کلان امسال بر اساس تولید، حمایت و تخریب و اقتصاد، منافع ملی و حفظ کشور و جامعه تصمیم بهینه بگیرد. از حقوق آینده

علیخانی افزود: تصمیمات در این جلسات باید هوشمندانه، مشخص، فنی، غیرمنفی و کاملا عاقلانه باشد. باید تعادلی بین محیط زیست و نیازهای تولیدکنندگان به صورت فنی و انتزاعی برقرار شود. نگاه یکسان به شاخص های زیست محیطی نباید مانع توسعه صنعت شود، بنابراین باید راهکارهایی مبتنی بر خلاقیت، نوآوری های تکنولوژیکی و پیشرفت های علمی و تخصصی ارائه کرد و در عین حال زمینه توسعه صنعتی را فراهم کرد. نیازها و انتظارات باید توسط محیط به طور جدی و اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: محیط زیست پاک و نبود آلودگی حق مسلم شهروندان و آینده است و نباید با حمایت از یک واحد تولیدی این حق تضییع شود. البته کمیسیون ماده 11 نیز باید نگاه اساسی به حمایت از تولیدکنندگان داشته باشد، اما این نگاه نباید منشا سوء استفاده فرصت طلبانه باشد.

48