آوای البرز – جشن تاریخی تیرگان

فرهنگ ایران باستان پر از جشن ها و آیین هایی است که مردم آن در مناسبت های مختلف و در فصول مختلف سال انجام می دهند. یکی از این آیین ها ، البته ، به تدریج در حال فراموشی است ، “جشن تیرگان”. جشن تیرگان در کنار نوروس ، مهرگان و سده یکی از مهمترین جشنهای ایرانیان باستان بود و با شکوه خاصی برگزار می شد.
در طول جشنواره تیرگان ، آداب و رسوم خاصی مانند آب پاش ، سفال ، تیر و النگو باد انجام می شود. آب در طول جشنواره تیرگان بسیار مهم است و به همین دلیل این جشنواره را معمولاً رودخانه ها و چشمه ها برگزار می کنند. پاشیدن آب روی یکدیگر برای گرم شدن هوا یکی از آیین های این جشنواره است. مانند بسیاری از جشن های ایرانی ، مراسم دیگر جشن تیرگان ، فال گیری یا “آزمایش دولت” است. در این سنت ، در آستانه جشن تیرگان ، به دختری ظرف سفالی سبز و پهن به نام “دول” داده می شود. او ظرف را با آب تمیز پر می کند و یک حوله ابریشم سبز روی دهانش می اندازد. او دول را پیش هرکسی که رویایی در قلب خود دارد و می خواهد در مراسم Dole Check شرکت کند ، می برد. آنها یک حلقه ، گوشواره ، سنجاق ، سکه یا هر چیز مشابه دیگری را درون آب می اندازند. دختر عروسک را زیر درخت همیشه سبز می گیرد و آنجا می گذارد.
در روز جشن تیرگان و پس از مراسم آبیاری ، جسدی به طرف دول پرتاب می شود و همه کسانی که نیت و آرزو دارند در جایی جمع می شوند و دختر دول را از زیر درخت جمع می کند. در این تخیل ، بیشتر زنان شرکت می کنند و بزرگترها شعرها را با صدای بلند می خوانند ، در پایان هر شعر دختر دست خود را به داخل عروسک می اندازد و یکی را بیرون می کشد. به این ترتیب ، صاحب شی می فهمد شعری که می خواند با هدف ، آرزو و آرزوی او ارتباط دارد. در ابتدای جشن های اونام ، پس از خوردن شیرینی ، “تیروا بد” در هفت رنگ مختلف از هفت رشته بافته می شود. پس از نه روز ، بند را باز کرده و مانند یک حیاط پشتی در مکانی مرتفع می وزند.