آلودگی هوا در تهران اوج گرفت/ در منزل بمانید

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بیانیه ای صادر کرده است: ما از عموم مردم می خواهیم به دلیل افزایش آلودگی هوا و کیفیت هوای تهران که برای همه مردم ناسالم است ، از تردد غیرضروری در سطح شهر به شدت خودداری کنند.

در این اطلاعیه ، تهران شاخص کیفیت هوا را در 24 ساعت گذشته 165 اعلام کرد: از ابتدای امسال ، امروز اولین روزی است که شاخص کیفیت هوا به دلیل افزایش آلودگی ذرات به سطح ناسالم رسیده است. از ابتدای سال فقط در تاریخ 26 جولای و اول آگوست شاهد شرایط ناسالم برای همه بوده ایم که هر دو باعث افزایش آلودگی ازن شده اند.

بر اساس این اعلامیه ، در حال حاضر ، به دلیل انباشت آلودگی ، کیفیت هوا در بیشتر مناطق تهران در سطح ناسالم است ، عدم وجود هوای موثر منجر به تجمع آلودگی می شود و در بیشتر مناطق کیفیت نامناسب هوا حمل و نقل نامطلوب افزایش می یابد. ادامه شرایط ناسالم در بیشتر مناطق تهران دور از انتظار نیست.

ما یک بار دیگر از همه شهروندان ساکن در مناطق 22 گانه تهران می خواهیم تا جایی که ممکن است خانه های خود را ترک نکنند مگر اینکه ضرورت داشته باشد.

444