آقای سیدحسن خمینی! تشریف دارید؟

هفته گذشته، در یک برنامه تلویزیونی، شری. شیخ حسین جلالی (نماینده رفسنجان، رئیس سابق دفتر مصباح محله و از سرکردگان گروه جبهه پایداری) به صراحت بیان شده است. جمله معروف امام خمینی در سال 1358 که «این رای مردم است» واقعاً دیدگاه ایشان نبود، بلکه پاسخ ایشان در مناظره با روشنفکران بود.

از آنجایی که تصویر پخش شده شبیه یک مرد جوان 30 و 40 ساله است، حدس می‌زنم حرف‌های او بر اساس شنیده‌های دیگران باشد، اما وقتی وارد بیوگرافی شدم، متوجه شدم که او 60 ساله است. ظاهرا مبارک به دلیل رنگ آمیزی موها و ریش هایش جوان به نظر می رسد. .

ایده ای که شری جلالی مطرح کرد، مرحوم شری جدید نیست. تعهد وی به مصبوح یزدی، سمت رسمی وی به عنوان نماینده مجلس و مصاحبه وی که از رسانه های رسمی اسلامی پخش شد. جمهوری برای نشان دادن این که این واژه ها قصد ایجاد دارند، جای تردید و تردید در ذهن تاریخ باقی می ماند.

متأسفانه از سوی مرکز حفظ و نشر آثار امام پاسخی داده نشده است. اگرچه بودجه رسمی به مرکز اختصاص داده نشده است (ممکن است) توضیح این گونه سخنان وظیفه شخصی شما و مرکز است و سکوت در برابر آنها قابل قبول است. از اینکه به زحمت افتادید پوزش میخواهیم. 40 انتخابات گذشته، اگر اشتباه باشد، حداقل حمایت شما را متزلزل خواهد کرد.

به ما می گوید؛ از تو…؟