آقای رئیس استعفا پیشکش، عذرخواهی هم نمی‌کنید؟

ساعت 21 شب گذشته واحد خبر هنگام پخش گزارشی با حضور قهرمان انقلاب هک شد و آنتن زنده جمهوری اسلامی ایران با تصاویری عجیب توسط ضد مردمی تسخیر شد. چند ثانیه انقلاب! اینکه باکس‌های انتخابی که ساعتی قبل از انتشار خبر برای آخرین پخش آماده شده‌اند، ناگهان جای خود را به تصاویر دیگر می‌دهند، یک مشکل فنی است، چه دست مزاحمان باشد و چه سیستم پخش از بیرون هک شده باشد. ..

اما آنچه اهمیت دارد سکوت عجیب رئیس سازمان صدا و سیما در هر دو مورد است.

آقای رئیس! دفعه قبل (7 بهمن 1400) ظاهراً هنوز جا نیفتاده بودید و مکان در دست شما نبود، الان بود؟ آیا پس از جابجایی مدیران و تغییرات گسترده، چندان مهم نیست که چنین اتفاقی در همان مسیر گذشته و به سبک گذشته رخ دهد و حداقل شبهه استعفا را ایجاد کند؟ یا باید در همان قسمت خبر یا در قسمت بعدی توضیح رسمی داده شود؟ و کارشناسان همیشه در صحنه هستند، نه از برترین های سازمان!

به راستی اگر چنین اتفاقی در رسانه دیگری در قسمت اخبار بیفتد، در پوشش «دخالت» و افترا با آن رسانه چه خواهند کرد؟ آقای رئیس! پس از دریافت دو گل در زمین خودمان، انتظار شفافیت و شفافیتی داریم که نداریم و نداریم، آیا انتظار یک عذرخواهی ساده از شما زیاد است؟!

البته وقتی گزارش ضعیفی را مخفی می کنید و بابت پخش زنان برهنه در قسمت اخبار «متاسف» می کنید، مطمئناً یا در مورد این اتفاق عجیب سکوت می کنید و یک سال دیگر آن را تکرار می کنید یا به دوستانتان می گویید. از بودجه «بی بی سی» خارج شوید. در مقابل بودجه کم صدا و سیما «من و تو» بگویید و در نبود منابع مالی پیشرفت حرفه ای را توجیه کنید.

آقای رئیس! صحبت با یک خبرگزاری دولتی با منبع آگاه راه حل نیست.اینجا (بخوانید) پس از حادثه اعلام دلیل به گفته یک منبع آگاه تنها در صورت بسته شدن راه تکرار نجات است وگرنه پارادوکس بی پولی بهانه ای بدتر از گناه و نشانه ضعف است که موفق می شود جلوگیری از “دخالت و هک” توسط مدیریتی که حتی نمی تواند منابع خود را بر اساس اولویت ها تخصیص دهد، اما پول نیست، ما دوباره هک کردیم!

آقای رئیس جمهور و دیگر رهبران، به من اعتماد کنید، “بخشش” بخشی از قدرت است!