آغاز فعالیت ۵۰ مددجوی کهگیلویه و بویراحمدی در خانه های هلال

به نقل از کهلوئی در یک کنفرانس ویدئویی با رئیس کمیته امداد در برابر بلایای کشور گفت که مدیرکل خبرگزاری آنلاین بور-احمد: کهلوئی و کمیته امداد بور-احمد ، قباد مبشری. وی گفت: یکی از اولویت های اصلی سازمان جلوگیری از آزار اجتماعی است.
کمیته امداد در برابر بلایا با همکاری جمعیت هلال احمر به طور مشترک طرحی را تحت عنوان پروژه یاس طراحی کرده اند که در آن کمیته امداد امام (ره) مراجعان را سازماندهی کرده و به آنها آموزش می دهد تا از خانه های هلال در حومه شهر مجوز بگیرند. در شهرها و در بخش تبلیغات. “آموزش عمومی امداد ، اجرای برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تشکیل تیم های لازم در موارد اضطراری استفاده می شود.
مبشری گفت: در این راستا 50 دختر 30 تا 40 ساله با حمایت كمیته امداد در برابر بلایا از آموزش های لازم در زمینه مقابله با بحران هلال احمر و بلایای طبیعی بهره مند شده اند. ظرفیت آنها در خانه های قمری. “
وی ادامه داد: مشتریان شرکت کننده در برنامه یاس دوره هایی مانند کمک های اولیه ، خدمات داوطلبانه ، پیشگیری از آزار اجتماعی ، مهارت های زندگی و مشاوره گروهی را گذرانده اند و از پتانسیل آنها در خانه های هلال استفاده می شود.
مبشری گفت که تحت پروژه یاس ، با ارائه آموزش های مبتنی بر جامعه ، افراد می توانند به فعالیت های مشارکتی بپردازند ، هماهنگی ایجاد کرده و نشاط را در سطح محلی افزایش دهند. “افرادی که در خانه های هلال ماه کار می کنند ، دوچرخه سوار می شوند و اگر بتوانند بحران را انجام دهند ، در مرحله اول ، مرحله دوم خانواده و مرحله سوم بحران ، خانواده خود را از بحران نجات می دهند.
کهلوئی و بویراحمد ، مدیر کل کمیته امداد در برابر بلایا ، گفت: “یکی از اهداف این پروژه پرورش عزت نفس ، مسئولیت اجتماعی ، ارتباط با مشتری ، توانمندسازی رفتاری فرهنگی و شناخت حضور و مشارکت جامعه است. اقدامات جمعی ، انگیزه برای امداد و کمک های اولیه ، تجربه تصادفات و نوآوری ها را تقویت کنید ، دانش و مهارت های آنها را بهبود ببخشید و فرهنگ خودیاری و سایر امداد را ارتقا دهید
در پایان این مراسم ، لازم به ذکر است که از شش زن مددکاری که در این طرح شرکت کرده بودند ، به نمایندگی از سایر مشتریان تقدیر به عمل آمد.

48