آغازی دیگر برای انتظاری مقدس

به گزارش آوای البرز؛ این روزها مازندران بار دیگر فضای شهادت را در آغوش گرفته است. بازگشت پیکر شهید دفاع مقدس پس از 40 سال و شهادت شهید مدافع امنیت فضای علوی مازندران را عطرآگین کرد.

محمدرضا یلجی اشرفی ، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران پیامی را در این زمینه ارائه کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

به نام پروردگار شهدا و قائم

«شهادت» و «انتظار» دو ارزش مقدس در فرهنگ اسلامی هستند. عشق. چشم هایی که منتظر پیکر پاک این شهید بودند در راه خانه ماندند.

امروز که پیکر مطهر این شهید برمی گردد ، فضای مازندران معطر است و جوانی دیگر از سرزمین علویان خود را برای ایمنی به اسلام و ایران تسلیم می کند ، انتظار دیگری ، آغاز پیکر مطهر شهید مصطفی حالا برای بازگشت او این بار.

بله ، بعد از 40 سال انتظار قضاوت خداوند ، روز گذشته جسد ماسنی جوان بازگشت و جسد ماسنی جوان امروز نیز مفقود است ، شاید آغازی دیگر برای انتظار مقدس.

جوانان ماسانی با تواضع و احترام به امید دو خانواده شهیدان علی اکبر محمد بایکلا و مصطفی نوروزی ، خانواده وی و کشور شهدای استان به ویژه جوانان عزیز ماسندر را تحسین و تشویق می کنند. .

عکس_2021-02-18_20-31-39

Photo_2021-02-18_20-31-59