آب شرب مشترکان خانگی سهمیه‌بندی می‌شود؟

مدیرعامل آب و فاضلاب گفت: آب شرب اقشار ضعیف و پرمصرف در تابستان قطع می شود. به نظر می رسد این اولین و آخرین راه حل برای بهبود مصرف آب ایران باشد.

به گفته وزیر نیرو حدود 20 درصد آب در کشور هدر می رود و در برخی مناطق به 50 درصد می رسد. این موضوع باعث شد تا شرکت آب و فاضلاب تهران نسبت به افزایش شدید مصرف آب در پایتخت هشدار دهد.

بر اساس این اطلاعیه، مصرف آب در چند روز اخیر از 300 هزار مترمکعب در روز به 400 هزار مترمکعب در روز افزایش یافته است. بنابراین مصرف آب از حدود 3 میلیون و 200 هزار مترمکعب در روز یکشنبه 15 خرداد به حدود 3 میلیون و 600 هزار مترمکعب رسید.

سال گذشته در اوج گرما مصرف آب تهران به 3 میلیون و 800 هزار مترمکعب رسید.

اکنون به گفته محمدرضا بختیاری، مدیرعامل آب و فاضلاب کشور، تابستان امسال آب شرب مشترکان پرمصرف یا کم مصرف بدون پیام قطع می شود. در برخی مناطق هر از گاهی سیل دیده می شود.

90 درصد مصرف آب در کشاورزی

امسال اولین سالی نیست که مردم در تابستان با کم آبی یا کم آبی مواجه می شوند. بر اساس آمارهای رسمی، بخش کشاورزی بیش از 90 درصد آب مصرف می کند و همچنان بر افزایش مصرف آب شرب خانگی در فصل گرما و کاهش مصرف آب خانگی برای رفع قحطی تاکید می شود.

بر کسی پوشیده نیست که رعایت روش صحیح مصرف آب در خانوارها ضروری است. اما این سوال مطرح می شود که آیا قطعی آب آشامیدنی در خانوارهایی که از الگوی مصرف صحیح پیروی نمی کنند جریمه خوبی و راهکار مناسبی برای رفع کمبود آب خواهد بود؟

در فصل گرما از نوشیدن آب خودداری کنید

خوب است ابتدا نقش دولت و وزارت نیرو در کنترل و حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از کم آبی روشن شود. آیا تنها راه حل کاهش مصرف آب در فصل گرما است که به ناچار مصرف آب را افزایش می دهد؟

تجربه کشورهای توسعه یافته در این زمینه نشان می دهد که با بهبود مصرف آب در کشاورزی و اصلاح شیوه های آبیاری تا حد زیادی می توان از کمبود آب جلوگیری کرد.

به گفته بنیاد توسعه پایدار سازمان ملل، ایران قطعا نمی تواند با صرفه جویی در مصرف آب برای مسکن شهری با این مشکل مقابله کند، زیرا قرار است بحران جهانی آب در 30 سال آینده به یک معضل جدی تبدیل شود.

به جای حل مشکل اصلی از یک راه حل آسان استفاده کنید

برخی کارشناسان معتقدند صرفه جویی در آب شهری ساده ترین راه حل است اما مشترکان با تهدید به قطع آب نمی توانند با بحران آب کنار بیایند. در شرایطی که آب آشامیدنی ساعت‌ها راکد است، تنها بخش کوچکی از آب آشامیدنی قابل کنترل است و باید مدیریت مصرف آب در همه بخش‌ها برای رفع کمبود آب در کشور اعمال شود. البته مشکل زیرساخت ها را هم در کشور داریم.

مصرف آب کشاورزی در جهان حدود 70 درصد است در حالی که در کشورهای کم آب مانند مصر و سوریه 53 و 45 درصد است.

223225